Valikko Sulje

Koulu

Rautajärven koulu  1902- 2021

Kantolan kansakoulu perustettiin 1902 Kantolan K.K Pätiälän lahjoittamalle tontille. Ensimmäisenä opettajana toimi Matti Arra. Koulukeittola toiminta aloitettiin koululla 1916.  Aluksi ruoaksi tarjottiin saunan muurinpadassa keitettyä puuroa tai velliä. Vuonna 1962 Kantolan koulun nimi muutettiin Rautajärven kouluksi ja peruskouluun siirtymisen myötä Rautajärven peruskoulun ala-asteeksi 1973. (Aarre Kailanpää, Luopioisten koululaitoksen historia 1993, 136-141,490) Rautajärven koulu toimi vuoteen 2021 saakka. 

Rautajärven seudun Kylät Oy sai Maaseudun kehittämisrahasto Pirkan Helmestä myönteisen päätöksen hankkeelle menetyksestä menetykseen Rautajärven koulu. Huhtikuussa 2022 hankkeelle saatiin lopullinen rahoituspäätös ELYstä. Hanke on Rautajärven koulun jatkokäyttöä koskeva selvitys- ja suunnittelutyö. Tavoitteena on selvittää miten keskeisellä paikalla sijaitsevat tilat saataisiin sellaiseen käyttöön, joka toisi kylälle uutta toimintaa, hyödyttäisi yhteisöä parhaalla tavalla ja lisäisi kylän vetovoimaisuutta taloudellisesti kestävällä tavalla. Hankkeen avulla halutaan etsiä jo valmiita ja käyttökelpoisia ratkaisuja ja toimintamalleja kyläverkostojen kautta ja selvittää voitaisiinko niitä soveltaa Rautajärvellä. Hankkeen avulla halutaan selvittää miten saataisiin uusia tulijoita, löytää uusia näkökulmia ja etsiä innovatiivisia ratkaisuja tilojen käytölle. Hanketyöntekijänä aloitti toukokuusta 2022 alkaen Lilli Merinen. Kutsumme kaikki asukkaat ja kesäasukkaat mukaan kehittämään toimintaa, kokoonnumme kauden ensimmäisenä keskiviikkona klo 17.30 Rautajärven koululla, tervetuloa mukaan!